EUROPASS ÖNÉLETRAJZ

"Azokból a kövekből,
melyeket utunkba gördítenek,
egy kis ügyességgel
lépcsőt építhetünk."
- Széchenyi István

Job-Center Személyzeti Tanácsadó IrodaEUROPASS ÖNÉLETRAJZ

EuroPass önéletrajz és kitöltési útmutató (EuroPass CV)

Hogyan írjuk meg a széles körben elfogadott EuroPass önéletrajzunkat?
 

Bevezető

Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az első kapcsolatfelvétel a leendő munkáltatóval, fontos tehát, hogy már az első olvasásnál felkeltsük a potenciális munkaadó figyelmét, és elérjük, hogy behívjanak bennünket felvételi beszélgetésre.
Fontos! A munkáltatók általában kevesebb, mint egy percet töltenek egy önéletrajz átnézésével, amikor először válogatják át a beérkezett jelentkezéseket. Ha nem sikerül a figyelmüket felkeltenie, elszalasztja a lehetőséget.
Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatást, mielőtt elkezdené kitölteni a sablont.
 

Általános tudnivalók az EuroPass önéletrajz megírásához

Mielőtt hozzákezdene önéletrajza megírásához, nem árt, ha szem előtt tart néhány fontos alapelvet.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szempontokat, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni.
 

Ügyeljen az EuroPass önéletrajz megjelenésére

A tudását és a képesítését világos és logikus sorrendben mutassa be, kiemelve előnyös mivoltukat.
A részletekről sem a tartalmat, sem a megjelenést illetően ne feledkezzen meg! Ügyeljen a helyesírásra!
 

A lényegre koncentráljon

Az önéletrajz legyen tömör: az esetek többségében elegendő két oldal arra, hogy bemutassuk, kik és mik vagyunk. A háromoldalas önéletrajz néhány országban már túl hosszúnak számít, még akkor is, ha a jelentkező kiemelkedő munkatapasztalattal bír.
A beérkező önéletrajzok nagy száma miatt a kiválasztást végző személynek nincs ideje a túl hosszú önéletrajzokat végigolvasni.
Akinek kevés a munkatapasztalata, (mert pl. most fejezte be az iskolát vagy az egyetemet) az a képzettségét írja le először és emelje ki a tanulmányi ideje alatt elvégzett szakmai gyakorlatokat (lásd. online példa).
A jelentkezés szempontjából lényeges és értékes információra koncentráljon; a régi vagy nem az adott munkára vonatkozó képzést vagy munkatapasztalatot nem kell beleírni.
 

Igazítsa önéletrajzát a megpályázandó állás követelményeihez

Módszeresen nézze át önéletrajzát – vajon igazodik-e az aktuális elvárásokhoz – mielőtt elküldi a leendő munkáltatónak. Hangsúlyozza a munkaadó szemében valószínűleg előnyösnek számító tulajdonságait. A megcélzott vállalat alapos ismerete segíthet az önéletrajz aktualizálásában.
Vigyázzon: ne “tupírozza” fel túlságosan az önéletrajzát, mert erre a felvételi beszélgetésen valószínűleg úgyis fény derül. Igazodjon a sablonban meghatározott szerkezethez.
Az EuroPass önéletrajz minta segítségével logikus sorrendben tudja bemutatni végzettségét, tudását és képességeit:

 • személyi adatok
 • szakmai tapasztalatok megnevezése és leírása
 • tanulmányainak, végzettségeinek ismertetése (munkatapasztalat hiányában ez a rovat felcserélhető a “szakmai tapasztalatok” rovattal a cseréhez használja a “másolás” (copy) / “beillesztés” (paste) parancsokat a szövegszerkesztő szoftveren
 • a tanulmányai, a munkája és a hétköznapok során megszerzett készségek és kompetenciák részletes ismertetése
   

Megjegyzés:

 • az EuroPass önéletrajzot fehér papírra nyomtassa ki
 • tartsa be a javasolt betű és oldalformátumot
 • kerülje egész mondatok aláhúzását, nagybetűvel vagy vastag betűvel írását, mert ezek rontják a dokumentum olvashatóságát
 • ne hagyja, hogy valamelyik rovat (pl. a képzések felsorolása) közben oldaltörés legyen, ehhez használja a szövegszerkesztő szoftver “oldaltörés” (page break) parancsát
 • a kinyomtatott EuroPass önéletrajzon ne látszódjon az egyes rovatokat tartalmazó táblázatok szegélye
   

Fogalmazzon pontosan, tömören, lényegre törően

Cél, hogy a leendő munkaadó néhány másodperc alatt fel tudja mérni az Ön profilját, ezért:

 • rövid mondatokat írjon
 • a tanulmányai során és a munkában szerzett tapasztalatai közül a lényegesekre összpontosítson
 • adjon magyarázatot a tanulmányai vagy pályafutása során bekövetkezett megszakításokra
 • törölje azokat a rovatokat, amelyek nem kötelező jellegűek, és úgy találja, hogy a megjelölt készségek és kompetenciák a jelentkezés szempontjából nem lényegesek. Ehhez használja a “kivágás” (cut) parancsot a szövegszerkesztő szoftveren
 • nézesse át valakivel a kész EuroPass önéletrajzot
   

A kész EuroPass önéletrajzot nézze át még egyszer és javítsa ki a helyesírási hibákat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a leírtak tartalma világos és logikus.
Kérjen meg valakit, hogy olvassa át az önéletrajzát. Így meggyőződhet arról, hogy az önéletrajza világos és könnyen érthető.

 

Az EuroPass önéletrajz a 2002/236/EK bizottsági ajánlás által javasolt egységes európai önéletrajz minta (CV) alapján készült.
Az EuroPass önéletrajz az egyes állampolgárok számára biztosít mintát képesítéseik és szakmai alkalmasságuk rendszerezett, időrendben történő és rugalmas bemutatására. A különböző mezőkre külön utasítások vonatkoznak, illetve olyan iránymutatások és példák is készültek, amelyek segítik az állampolgárokat az EuroPass CV kitöltésében.
 

Az EuroPass önéletrajz az alábbiak bemutatására tartalmaz kategóriákat:

 • személyes adatok, valamint az idegennyelv-ismeretre, munkatapasztalatra, oktatási és szakképzési eredményekre vonatkozó adatok
 • további egyéni szakmai alkalmasság a technikai, szervezési, művészeti és szociális készségek hangsúlyozásával
 • az EuroPass CV-hez melléklet(ek) formájában esetlegesen csatolható további információk

A nyomtatvány meglehetősen részletes, ugyanakkor az adott állampolgár dönti el, hogy mely mezőket tölti ki. A nyomtatványt elektronikus módon – letöltött formában vagy online – kitöltő polgárok számára lehetővé kell tenni bármely olyan mező kitörlését, amelyet nem szándékoznak kitölteni. Például azon személyek számára, akik nem jelölik meg nemüket, vagy nem rendelkeznek különös műszaki ismeretekkel, lehetővé kell tenni ezen mezők törlését, úgy, hogy azok ne üres mezőként jelenjenek meg sem a képernyőn, sem a nyomtatott változatban.

Az EuroPass önéletrajz az EuroPass gerincét alkotja: az adott állampolgár EuroPass dossziéja magában foglalja az állampolgár által kitöltött EuroPass CVt, valamint egy vagy több további EuroPass dokumentumot az adott állampolgár tanulmányi hátterének és munkatapasztalatának megfelelően. Az EuroPass önéletrajz elektronikus formájának az adott részeknél a vonatkozó EuroPass dokumentumokkal való elektronikus kapcsolat – például az oktatási és szakképzési résznél az oklevél-kiegészítéssel vagy a bizonyítvány-kiegészítéssel való elektronikus kapcsolat – megteremtésére is lehetőséget kell adnia.

A határozat 12. cikke e) pontjának megfelelően az EuroPass önéletrajz kezelésénél – különösen annak elektronikus formája esetén – az illetékes hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok betartása érdekében.

Az EuroPass önéletrajz egységes szerkezete: az alábbi bekeretezett részben az EuroPass önéletrajz szerkezetének és szövegének mintája látható. A papír, illetve az elektronikus forma elrendezésében, csakúgy, mint a szerkezetre és a szövegre vonatkozó módosításokban a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok együttesen állapodnak meg.
Az EuroPass CV-t online formában az EuroPass weblapján is elkészítheti!

Többnyelvű önéletrajz elkészítésére a Cedefop EuroPass honlapján van lehetőség!
 

Job-Center Személyzeti Tanácsadó Iroda - EuroPass önéletrajz - EuroPass CV